Giới thiệu - HỘI NỘI SOI CƠ XƯƠNG KHỚP TPHCM

Giới thiệu - HỘI NỘI SOI CƠ XƯƠNG KHỚP TPHCM

Giới thiệu - HỘI NỘI SOI CƠ XƯƠNG KHỚP TPHCM

Giới thiệu - HỘI NỘI SOI CƠ XƯƠNG KHỚP TPHCM

Giới thiệu - HỘI NỘI SOI CƠ XƯƠNG KHỚP TPHCM
Giới thiệu - HỘI NỘI SOI CƠ XƯƠNG KHỚP TPHCM
Menu Tiếng Việt English Đăng ký - Đăng nhập

Giới thiệu

Hội Nội soi Cơ Xương Khớp Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 10 tháng 08 năm 2013.


Chủ tịch nhiệm kỳ III - 2021-2027 Bs CKII Trần Đăng Khoa - trưởng khoa Chi dưới - Bv CTCH TP HCM

 

Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2021 là TS.BS Tăng Hà Nam Anh.

Chủ tịch nhiệm kỳ 2013-2018 là PGS.TS.BS Lê Chí Dũng.


 

 

Thảo luận
Đăng ký nhận tin
backtop